Line skal forsøge at få styr på De Stribede efter turbulent periode

OB’s fanklub De Stribede har været en del i vælten på det seneste, hvor en kedelig sag med mangel på bilag og rod i regnskabet har fyldt meget blandt medlemmerne.

Hvis man ikke selv har været med til først den ordinære generalforsamling og siden den ekstraordinære generalforsamling, kan det godt være svært at finde hoved og hale i, hvad der er sket, da der både har været en del fakta og forskellige rygter fremme.

Line Hartmann-Weiergang er den nye formand for fanklubben, og søndag formiddag inden kampen mod Silkeborg tog vi en snak med hende for at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, der sker i fanklubben i øjeblikket.

– Jeg hedder Line. Jeg er OB-fan, og har været det i fem år. Jeg er fra Jylland, og jeg har altid været fodboldfan, men man kan godt sige, det lidt har været de forkerte striber. I dag er det blå og hvide striber, og det er det i kraft af min søn, der spiller i OB. Det er ham, der har slæbt mig med herud, og så er jeg en type, der ikke kan lade være med at involvere mig i ting. Når først jeg alligevel skal være på stadion, så synes jeg jo også, det er fedt at bidrage med det, jeg nu kan, når jeg alligevel er her.

– Vi er kommet meget i klubhuset, og jeg finder selve miljøet omkring klubhuset mega interessant, så derfor valgte jeg at stille op, da der var generalforsamling, fordi jeg tænkte, at jeg kan bidrage med et eller andet. I hvilken form havde jeg ikke sådan lige set, hvad det skulle være.

– Jeg arbejder indenfor salg til dagligt i en tysk/fransk virksomhed, og har en masse uddannelser indenfor ledelse og coaching, og alt hvad der har med bestyrelsesarbejde at gøre. Så det er egentlig meget nærliggende at påtage mig opgaven.

Du stillede op til den ordinære generalforsamling 17. februar?

– Jeg stillede op til den ordinære generalforsamling, og efter første bestyrelsesmøde valgte jeg egentlig at træde ud igen, fordi jeg syntes, det var for rodet, det jeg så. Det kunne jeg ikke lige være i, og jeg syntes, den gamle bestyrelse selv skulle have lov til at rydde op, og derfor trak jeg mig ret hurtigt efter.

– Så har der jo været en masse arbejde, den gamle bestyrelse havde udført, og så deltog vi igen på den ekstraordinære generalforsamling, hvor jeg så valgte at stille op.

Hvor mange nye kom der ind på den ordinære generalforsamling?

– Der kom tre nye ind. Emma og jeg kom ind, og fandt ret hurtigt ud af, at kulturen var sådan, at de kendte hinanden rigtig godt, de havde nogle procedurer osv., som de har været vant til at køre, som jeg ikke rigtigt kunne identificere mig med.

– Derfor tænkte jeg egentlig, at det var bedre, at de fik ryddet op i det, inden jeg skulle være med. Jeg havde faktisk ikke lyst til at rydde op.

Du siger det her med, at du ikke har lyst til at rydde op. Men bliver der så ryddet noget op i tiden fra den ordinære generalforsamling til den ekstraordinære generalforsamling?

– Jeg ved ikke, om der bliver ryddet op, men tingene bliver i hvert fald lidt mere gennemsigtige. Jeg synes også, at Jonas og Anita, som var de to medlemmer, der blev tilbage, har løst opgaven, som de kunne på bedste vis, for der er stadig nogle ting, der halter, som man simpelthen ikke kan lave et ordentligt stykke bestyrelsesarbejde ud fra.

– Jeg vil sige, at alle procedurer der har været hidtil, de er nødt til at blive elimineret, og så skal der nye procedurer ind.

Hvad fik dig til at stille op som formand?

– Jeg havde egentlig ikke planer om at stille op som formand, men jeg kunne godt mærke, der ikke rigtig var opbakning til at skulle danne en bestyrelse igen. Jeg tror, folk var bange for at danne en bestyrelse på et grundlag, der var lidt presset.

– Der var ikke rigtig nogen, der havde lydt til at tage ansvaret, det kunne jeg godt mærke. Så tænkte jeg, at én skal jo række hånden op først, og det blev så mig. Det kunne lige så godt have været, jeg havde ventet til sidst, men nu blev det så mig, der tænkte, at der her skal vi have ændret. Vi skal have en bestyrelse.

En del oprydningsarbejde

Hvis man læser med på Facebook, så bliver der diskuteret en del ting frem og tilbage om, hvad det er, der er sket, men Line kan dog heller ikke selv give et konkret svar på, hvad der egentlig er sket.

– Jeg kan ikke sige noget om, hvad der er sket, men jeg kan sige, at tingene er blevet gennemsigtige. Man har fået åbnet op for Pandoras Æske og set, hvad det er for nogle ting, der har været haltende eller mangelfulde. Det har man haft styr på.

– Jeg har heller ikke lyst til at smide nogen under bussen, det skal jeg da ærligt indrømme, for jeg har ikke været en del af noget af det før min tid, og jeg har ikke særligt meget kendskab til de bestyrelsesmedlemmer, eller måden de har kørt tingene på.

– Jeg kan bare konkludere, at da jeg så tingene første gang, der så jeg tydeligvis, at der har siddet nogle folk med noget, de ikke helt har haft forstand på, og det handler jo om den måde, man laver bestyrelsesarbejde på som helhed, og det er specielt indenfor økonomien, det har været problematisk eller mangelfuldt.

– Så kan man sige, at det er nogle af de odds, der er, når man har frivillige i en forening, at man ikke nødvendigvis får de kompetencer, som klubben har brug for, og det må man nok bare erkende, at det er sket her, at der er nogen, der har fået opgaver, de simpelthen ikke kunne magte. Det kan man ikke sige, er forkert, men der var måske nogen, der skulle have haft øjnene åbne for det lidt før, og de skulle have blevet enige om, hvordan man ønsker at gøre tingene.

Man troede, man havde en egenkapital på 100.000 kr., men man har kun en egenkapital tæt på 40.000 kr. Hvordan kan det være?

– Det er simpelthen ren og skær bogføringsfejl. Der er ikke blevet bogført de poster i 2022, som skulle have været bogført i 2022. De er først blevet bogført i 2023. Så de penge man forventede, man havde den 31.12.2022, dem har man ikke haft, fordi man ikke havde fået kortfristet gæld lagt ind i regnskabet.

Er det så arbejdsgangen, der har været forkert?

– Jeg synes, det er arbejdsgangen, men jeg tænker også, det er mangel på viden om, hvordan man bogfører. Det er mangel på viden om, hvordan man bogfører regninger, der ikke er betalt.

Der bliver også skrevet lidt frem og tilbage om en politianmeldelse. Ved i nu, hvad der kommer til at ske?

– Nej, det ved vi ikke. Min plan er at komme i dialog med de involverede parter, så vi kan få en løsning på det, og måske også en forklaring i bund og grund. Jeg tror faktisk, det vi søger, er en forklaring og en forståelse for, hvad der er tænkt, da man har gjort det.

– Jeg kan godt blive i tvivl, om man overhovedet har været bekendt med, om det var forkert, så jeg tror mere, det er den, vi får en dialog omkring. Jeg har også været i dialog med bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil i dialog med os, men vi er også selv så nye, at vi er nødt til at finde ud af, hvad der er hoved og hale i alt det her, for jeg læser også godt, hvad der står.

– Jeg kan være i tvivl, om man har begået en stor fejl bevidst, eller om det simpelthen er fordi, man ikke har haft viden omkring det. Jeg håber, det er det sidste, at man ikke har haft nok viden omkring det.

Det kom også frem, at der mangler mere end 200 bilag. Er der en forklaring på det?

– Nej, jeg har ingen forklaringer fået på noget endnu. Jeg har talt med bestyrelsesmedlemmerne, og de vil også gerne besvare spørgsmålene, men jeg er også nødt til at have hånd i hanke med det hele og finde ud af, hvad der helt konkret er.

– En ting er, hvad vi får fremlagt på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling, en anden ting er, når vi kommer ind i selve bogføringsprogrammet, hvordan der så helt konkret ser ud der.

Har du så set det reelle regnskab?

– Jeg har set det regnskab, der blev præsenteret, og jeg har også set, at der findes flere bilag end dem, man først antog, manglede. Men hvor mange der mangler udover det, har jeg ikke overblik over endnu. Det handler ikke om, at vi ikke er interesserede i det, men det handler om, at vi ikke har adgang til bank endnu, og vi har ikke adgang til hele systemet endnu.

– Det tager lang tid med CVR-omregistrering, og når det er alle bestyrelsesmedlemmer, der går på én gang, så kan man ikke bare overtage bankaktiviteter, så vi har faktisk ingen kendskab til, hvad der går i banken pt.

Vil det sige, at der har været bilag, der godt kunne have været fremlagt, men som ikke blev det?

– Jeg tror faktisk, Jonas nævnte på den ekstraordinære generalforsamling, at man havde fundet flere bilag end dem, man havde på den første. Men lige konkret hvad det er for nogle bilag, der er fundet, det har vi ikke adgang til endnu. Lige så snart vi har adgang til det, så har vi også mulighed for at svare på, hvad det er for nogle bilag, der mangler, og om det er bilag på noget, man har trukket i firmaregi, eller om det er noget, man har trukket ud privat. Det har vi ikke mulighed for at se pt.

– Jeg er bange for at smide nogen under bussen lige pt., for jeg kender ikke omfanget. Men det er klart, at uanset hvilket regnskab man snakker om, så skal der være bilag. Hvis ikke der er bilag, kan der ikke udbetales penge, og længere er den ikke. Det er uanset, om det er en privat virksomhed eller en frivillig forening, så må der ikke udbetales penge, hvis der ikke kan fremvises en kvittering, og det er der ikke blevet her.

Til den ekstraordinære generalforsamling blev det fortalt, at praksis var sådan, at kassereren skulle have godkendelse af formanden for at udbetale penge, men at det ikke var tilfældet den anden vej rundt. Den procedure er den nye formand dog i tvivl om.

– Jeg er faktisk lidt i tvivl om den procedure. Normalvis kan man kun gøre noget, hvis man har tegningsret på foreningen, og der skal altid være to i en forening, der har tegningsret, kassereren og formanden. Det har der ikke været her. Her er det faktisk kun kassereren, der har tegningsret, så i bund og grund har formanden faktisk ikke noget at gøre af egen ret. Man skal altid være minimum to.

– Jeg tror, og håber på, at meget af det handler om uvidenhed. Jeg kan ikke rigtigt sige mere, før jeg helt konkret ser med mine egne øjne, hvad det er, vi taler om. Jeg har det også sådan, at den her sag ikke skal glemmes, men den er i hvert fald også et forgangsbillede på, hvad man skal gøre fremadrettet.

– Vi er nødt til at have en helt ny struktur på. Vi skal have dobbelttjekket alt. Vi er nødt til at have to på tegningsretten, og det har vi også sat gang i nu, og det er registreret i CVR. Vi skal have nogle helt andre priceduerer for, hvad man gør, og ikke gør.

– I sådan en forening her er det også et relativt simpelt regnskab. Der er indtægter på øl og vand, der går ind ligesom busturene, og så er der nogle regninger for bus og drikkevarer, der går ud. Andet er der faktisk ikke. Så er der selvfølgelig kontingent fra vores medlemmer, som er mega vigtige.

Skal i have en ekstern revisor til at kigge på det?

– Vi har vores første bestyrelsesmøde i morgen (mandag), og det er klart, at det er på dagsordenen, hvad vi gør herfra, og hvordan vi skal arbejde videre med det her, og der tror jeg, vi er nødt til at have en ekstern revisor på, og det tror jeg også, banken og SKAT vil forlange.

Til den ekstraordinære generalforsamling hvor alle bestyrelsesmedlemmer gik, hvad skyldtes det? Havde de selv besluttet sig for det, eller var der bare stemning for det på generalforsamlingen?

– Bestyrelsen gik af inden generalforsamlingen. Vi havde et økonomimøde, hvor vi sad, og gennemgik alt økonomien, og den aften gik jeg, og det gjorde Emma også. Jeg er ikke bekendt med, at der er andre bestyrelsesmedlemmer, der er gået på det tidspunkt. De er først godt efterfølgende. Mellem det møde og den ekstraordinære generalforsamling.

– Hvornår og hvordan de er gået, det aner jeg intet om. Jeg må bare konstatere, at der er blevet indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, og der manglede en hel bestyrelse, fordi Anita og Jonas, der var de eneste bestyrelsesmedlemmer, der var mødt op, også trak sig.

Hvorfor var det kun de to, der mødte op?

– Jeg ved det ikke. Jeg har ikke tænkt andet, end at det stiller foreningen i et meget dårligt lys, og jeg må da ærligt indrømme, at det påvirker mig, når jeg ser medlemmer, der sidder med tårer i øjnene, og har det vildt dårligt over, at de regner med, klubben skal lukke, og de sidder og venter på, om der er en bestyrelse, der kan træde ind, så vi kan sikre et eksistensgrundlag. Det påvirker mig helt vildt meget.

– Det er hårdt at se på, for mange kender de her bestyrelsesmedlemmer, der har været der tidligere, og er gode venner med dem. Så påvirker det mig rigtig meget at se, mennesker har det på den her måde, og det synes jeg, er super ærgerligt, at den tidligere bestyrelse ikke var til stede på den generalforsamling, for mange spørgsmål kunne være besvaret den dag.

Fanklubben kunne være tæt på lukning

Da indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling bliver sendt ud, står der, at det er vigtigt man møder op, fordi det også handler om fanklubbens eksistens. Hvor tæt har den reelt været på at lukke?

– Med de regninger der ligger, så tre måneder. Med det der blev vist på generalforsamlingen, så er der til tre måneders udgifter tilbage. Så i juni ville kassen have været tom.

Så det var ret tæt på?

– Ja, det må man sige. Det er jo fordi, regningerne fra sidste år er kommet med ind i år, og er blevet betalt i år.

– Lige nu står vi ikke i akut pengemangel, men der er ingen tvivl om, at udgifter skal vi ikke have nogle af. Vi skal have udgifter til bus, fordi vi skal have busser afsted. Det er også den måde, vi genererer en omsætning på, at tage på busture med vores medlemmer.

– Vi skal også have gang i klubhuset, men alle andre udgifter er vi nødt til at skære ned på. Der er ikke noget, der hedder internet eller telefonabonnementer. Vi er nødt til at skære helt ind til benet for at være sikre på, at der er penge til, vi kan sende vores fans afsted. Det er førsteprioritet.

– Vi må sætte tæring efter næring, og så skal vi nok lykkes med det. Jeg kan allerede se, at vi de sidste dage har fået medlemmer ind, der har valgt at tegne familiemedlemskaber, og det er jo glædeligt, at vi også får nye medlemmer, der ved, at det er vigtigt for os, at vi får genereret en god klub og et godt cash flow igen.

– Vi sender busser afsted, og vi har været nødt til at sætte prisen efter, at vi ved, bussen er betalt, og det overskud der så kommer, det er vores underholdning i bussen med ciffertips og amerikansk lotteri, og så skal vi tjene på salg af øl og sodavand.

– Der kommer også til at ske en ændring, for vi kan ikke sælge øl og sodavand til de priser, man har kunne tidligere, for det er der simpelthen ikke penge til. Der vil være en periode, hvor man ser stigende priser i baren og på busturene, og så kommer vi med en kæmpe appel om, at vi har brug for medlemmer, og vi har brug for, at der kommer nogle penge ind i form af medlemskaber.

Er det på tale med en stigning i prisen på medlemskab?

– Umiddelbart tænker jeg ikke, det er løsningen. Løsningen skal være, at vi har flere medlemmer til samme pris, i stedet for at have få medlemmer til en højere pris. Da vi var afsted på bustur til Aalborg, appellerede vi også til medlemmerne om at give en ekstra slat til kassen og lige sørge for at købe de her lodder, så vi får genereret nogle penge der.

– Vi fik også sponsorater på bussen simpelthen for at hjælpe fanklubben. Vi har også brug for det, og derfor er vi også nødt til at have en respekt om, at vi har medlemmer, der næsten vil gøre hvad som helst for at få foreningen til at overleve, så skal vi også have den respekt for dem og så sige, at så nedskalerer vi alt den aktivitet, der er ligegyldig lige nu. Det vigtigste er, at vi skal afsted på de her busture, og vi skal have åbent i klubhuset. Alle andre arrangementer som vi har ret store udgifter på, de må være i bero lige nu.

Er der en plan for, hvordan i kan få nye medlemmer i fanklubben?

– Vi har tænkt, at vi skal være meget mere synlige på stadion. Vi skal være synlige på hele stadion, og ikke kun på Richard Møller. Vi skal have meget mere synlighed, og også omkring hvad man får ud af at være medlem.  Der skal være nogle goder og nogle frynser ved at være medlem, og det skal vi helt klart slå på.

– Vi har tænkt os at gå sponsoratturen rundt og finde en masse sponsorer, og så håber vi, at vi på den måde kan få lavet nogle gode tilbud rundt omkring i byen og på Fyn. Jeg mener ikke kun, det skal være her i byen, men det skal være på hele Fyn, der skal være mulighed for at få goder. Uanset om man går en tur i Svendborg, bestiller varer på Unisport, eller går i Tarup Centeret, kunne det være fedt, hvis der var nogle goder rundt omkring i byen.

– Jeg synes også, man skal have førsteret til tingene, hvis man er medlem. Det er fint, at det er medlemmerne, der får billetter til stadion, når man er på udebanetur. Jeg kan også se, at vi er 27 tilmeldte til busturen til Horsens allerede nu, og alle 27 er medlemmer. På tidligere ture har der måske været 10-12 stykker, der var medlem, og det viser også, at medlemmerne synes, det er fedt, at der er sket en kulturændring.

Bestyrelsen kigger fremad

Selvom den her kedelige historie fylder en del lige nu, og også kommer til det i den kommende tid, så er det nødvendigt for den nye bestyrelse, at de også har deres fokus fremadrettet.

– Fokus nu er helt klart at få skabt en struktur, alle kan være med på og acceptere. Vi vil også være meget mere synlige omkring, hvad der sker med bestyrelsesarbejdet, så man også giver noget tilbage til medlemmerne, og de kan se, hvad vi arbejder med.

– Vi har besluttet, at alle referater fra vores bestyrelsesmøder skal sendes ud til vores medlemmer senest fire dage efter mødet, så der bliver mere synlighed omkring vores arbejde. Det kan også give lidt mere ro på bagsmækken, hvis de ved, at vi er i gang med at arbejde. Vi har ikke glemt den her historie, men det kan godt være, vi har lyst til at sige, at vi arbejder fremadrettet, og at vi har lyst til at få tingene til at glide.

– Vi glemmer ikke, og vi skal også nok få en dialog med de involverede parter i forhold til, hvordan vi får løst det her økonomiske problem, men vi er også nødt til at kigge fremad og se på, hvordan vi ønsker, fanklubben skal være, hvad det er for nogle medlemmer, vi gerne vil have, og hvordan vi får dem ind.

– Vi skal finde ud af, hvilke aktiviteter vi gerne vil have her, og hvordan vi får klubhuset til at være det første sted, man går ind, når man lander på Nature Energy Park. Det bliver vores primære mål.

– Jeg har været i dialog med Morten Friis og de andre fangrupperinger, og der handler det om, at vi finder ud af, hvad der skal ske herfra. Nu skal vi lige lære hinanden at kende og finde ud af, hvordan vi laver et samarbejde, der er stærkt, og der kan få os igennem det her, og det kommer vi igennem.

Hvilke arbejdsgange har i ændret i bestyrelsen?

– Allerede på nuværende tidspunkt er vi i gang med at ændre foreningsordenen. Det her er et godt bevis på, at man skal have styr på sin foreningsorden, hvad man må og ikke må, hvad man giver penge til, og hvad man ikke giver penge til, hvordan kvitteringerne skal se ud, hvis man vil have udlæg, hvordan bliver kassen og varelageret optalt. Alle de ting skal skrives ind i en foreningsorden, så kommende bestyrelsesmedlemmer også ved, at det er de her regler, der er opsat for den her bestyrelse.

– Vi skylder både os selv og vores medlemmer, at de ved, der ikke går penge unødigt til noget, som vi ikke ønsker, der skal gå penge til. Vi skal også have ned i den her foreningsorden, at vi ikke har en politisk holdning til et specielt område. Der skal være plads til alle, uanset hvem man er.

– Vi skal have meget mere styr på vores cash flow, og hvordan vores kontanter figurerer. Vi er nødt til at have styr på, hvor mange penge der er i kassen, og hvor mange vi hiver ud af kassen, og sætter i banken. Det skal der være mere kontinuerlighed omkring, og det skal der også stå i en foreningsorden, hvordan reglerne er omkring det.

– Har vi en indtægt i klubhuset om søndagen, så skal pengene sættes i banken mandag morgen, eller gerne søndag aften hvis det kan lade sig gøre, så der ikke lægger penge blandt bestyrelsesmedlemmerne, for med den historie der er, er det heller ikke rart for de nye bestyrelsesmedlemmer, hvis der ikke er nogle regler omkring det.

På den seneste generalforsamling blev der også vedtaget nogle vedtægtsændringer, som Line håber på, kan blive en hjælp for bestyrelsen i fremtiden.

– På den ekstraordinære generalforsamling stemte vi om vedtægtsændringer, så der er nye vedtægter, der er meget mere udspecificerede end de sidste. Man kan se dem på vores hjemmeside.

– Der er kommet mange flere punkter på, hvordan man agerer i en bestyrelse, og hvem der rent faktisk kan sidde i en bestyrelse. Der er det der med, at det ikke er smart at sidde med en familie under samme tag, og at man måske heller ikke er bedste venner, og bor sammen. Det står i vedtægtsændringen, at det ikke er tilladt.

– Det bliver let familiært i sådan en lille forening, fordi det ikke er nemt at få nogen til at stille op til en bestyrelse, og så er det let lige at hive veninden eller en god kammerat ind, men det er ikke nødvendigvis det, der er smartest at gøre. Det er der taget højde for på den ekstraordinære generalforsamling, og det synes jeg, er positivt.

Har du et budskab, du gerne vil have ud her til sidst?

– Det er vigtigt for mig, at vi ser fremad, og det er vigtigt for mig, at vi lykkes med det her. De Stribede skal vokse, og de mennesker der er medlemmer, skal føle, de får noget ud af deres medlemskab.

– Det er vigtigt, at vi gør tingene på den rigtige måde, og at vi kommer i mål med den struktur, vi ønsker at ændre allerede fra i dag. Vi har ændret en masse de sidste 14 dage, hvor vi har siddet her, og det skal vi også lige synke alle sammen, fordi vi ved, det har været gjort anderledes.

 

2 Replies to “Line skal forsøge at få styr på De Stribede efter turbulent periode”

Comments are closed.