– En masse spændende arbejde i DFF

Diana Larsen er et kendt ansigt på den odenseanske fanscene. Hendes mand, Brian Larsen, er formand for De Stribede, men det er ikke kun derfor. Diana er nemlig også med i bestyrelsen. I hvert fald lidt endnu.

Det er tre og et halvt år siden, hun startede i fanklubbens bestyrelse, men allerede inden da var hun aktiv i det frivillige arbejde. Hun fortæller, hvordan hun kom ind i bestyrelsen.

– Det gjorde jeg, fordi jeg startede med at lave noget ungdomsarbejde sammen med Lisbeth (Larsen, De Stribede), og der var jeg ikke i bestyrelsen, der hjalp jeg bare lidt til fra sidelinjen. Så blev det til, at jeg kom ind som suppleant, og så kom jeg ind i bestyrelsen efter det år, og så har jeg været der siden.

Hvad er det, der interesserer dig ved fanarbejdet?

– Det er stemningsområdet, og så er det vilkårene for fodboldfans i Danmark. Jeg kan godt mærke, at jeg brænder for, hvordan vilkårene er for danske fodboldfans. Det skal være fedt at gå til fodbold, og det skal være en oplevelse at gå til fodbold.

De Stribede holder deres årlige generalforsamling på mandag, den 25. februar, og her genopstiller Diana ikke. Hun lægger dog langt fra fanarbejdet på hylden, hun blev nemlig valgt ind i bestyrelsen hos DFF (Danske Fodbold Fanklubber), da de havde generalforsamling i Odende i sidste måned.

– DFF kontra det jeg har lavet i De Stribede er jo, at DFF er landsorganisationen for Danske fanklubber og fangrupperinger. Det er en netværks- og interesseorganisation, som er talerør for danske fodboldfans i hele landet, både i Superligaen og i divisionerne, som gør, at vi får bedre vilkår både på udebaneafsnit og i forhold til TV. Det er også i forhold til ‘Good Hosting’, og de har været med i ‘Nej til Away-kort’, som var meget på tale en overgang. De er også meget med i dialogen i forhold til justitsministeren, hooliganregisteret, karantæner og i forhold til politiet om, hvordan man kan skabe mere tryghed på danske fodboldstadions.

– Så er de også stemningsgruppe til det danske landshold. Man har i samarbejde med DBU lavet en stemningsgruppe, hvor det er DFF, der er tovholder, og hvor man så samler de stærkeste stemningsskabere fra alle klubber i Danmark. Så laver man noget fælles, til når Danmark spiller.

Kan det blive en fordel for OB, og fansene i Odense, at du kommer med i bestyrelsen?

– Det kan jo i hvert fald gøre, at hvis man som fan af OB oplever noget dårligt på et eller andet afsnit i Danmark, eller man står foran en konflikt med politiet i Odense, eller klubben, hvor der kan være spørgsmål i forhold til det lidt mere juridiske, og de rettigheder man nu har, så kan man jo bruge mig som talerør videre. Man kan også bruge min viden, for jeg bliver bombarderet med en masse viden omkring de her udebaneregler og karantæner, TV-programmer og alle de her ting.

– Som klub og som fan vil man nemmere kunne komme til sin ret, og man vil nemmere kunne komme til at give sin mening. Man kan komme og stille spørgsmål, og man kan få forståelse for, hvorfor tingene er, som de er, når man står i København oppe på A11, og ikke kan se banen. Eller når man synes, at OB har et dårligt kampprogram, hvis vi spiller hver mandag kl. 19 i København eller Aalborg. Så kan man rive fat i mig, og jeg vil kunne give en forklaring, og jeg vil kunne gå videre med det, hvis der er en forespørgsel på, hvorfor det er sådan.

– Det gør jo også, at jeg som OB-fan kan sidde og forhandle forholdene for OB’s fans, så de kan blive bedre. Man kan jo sige, at Brøndby, FCK og FC Midtjylland har bedre odds i forhold til, når der skal forhandles, og derfor tænker jeg, det er vigtigt, at man som OB-fans også bruger mig, og jeg på den måde får markeret, at vi på Fyn også gerne vil være med, og vi vil også gerne være med til at bestemme, hvordan forholdene skal være på udebaneafsnittene, og hvordan forholdene skal være for de fans, der uge efter uge kommer, og støtter deres hold.

I lørdags var Diana så med til hendes første bestyrelsesmøde i DFF, og det var ret anderledes i forhold til det, hun er vant til fra De Stribede.

– Det er jo i hvert fald nogle helt andre områder, end jeg lige er vant til fra De Stribede. Bestyrelsesmødet varede fire og en halv time, og vi var jo omkring alt. Vi snakkede om introduktion i forhold til DFF, hvad kan de tilbyde, og hvad hjælper vi de danske grupperinger med? Så snakkede vi om det årlige seminar, hvad vi kan tage med derfra, og hvad vi skal være opmærksomme på næste år. Der er fodboldkongres i Horsens her den 2. marts, og der snakkede vi lidt om, at vi skulle sende nogle repræsentanter, så der kommer to afsted.

– Man er i DFF også medlem af Football Supporters Europe, som er en sammenslutning af alle hovedorganisationerne i Europa, og der sender vi også to repræsentanter afsted til Lissabon til sommer, når de holder kongres.

– Vi snakkede også om, hvilke fokusområder vi skulle have her i 2019, og hvilke emner der kunne være relevante i forhold til næste års seminar, og så snakkede vi også om Fair Fans Cup. Man afholder hvert år et indendørs DM for fanklubber, det har lige været her for 14 dage siden i Helsingør, og næste år skal det så være i Aalborg. Der evaluerede vi lidt på, hvordan det gik der, og hvad vi skal være opmærksomme på til næste år. Der var rigtig mange punkter, vi var omkring.

Hvis vi prøver at tage lidt udgangspunkt i den sag, der er her i Odense lige nu med karantænerne. Kunne det være en sag, hvor man kunne få hjælp fra DFF?

– Jeg har jo helt fra starten været i dialog med DFF omkring, hvilke love og regler der er, og hvordan sagen ser ud for de folk, der er ramt af de her karantæner. Man kan som DFF ikke gå ind og ændre på loven. Man er i løbende dialog med justitsministeren og rigspolitiet, og man giver sit besyv på, hvordan man tænker, man rammer de rigtige, som er dem, der udelukkende går til fodbold for at slås. Det man har lavet omkring hooliganregisteret, har man lavet for at ramme dem, der virkelig ødelægger det for alle andre. Så er der desværre nogle underpunkter, der gør, at andre fodboldfans også kan blive ramt.

– Man vælger at slå hårdere ned på organiseret slagsmål, og her fra 1. januar har man også hævet grænsen for, hvor lang en karantæne man kan få, fra to til fire år. Jeg kan ikke gå ind og ændre på, at de har fået karantæne. Jeg kan oplyse dem om, hvorfor de har fået det, og jeg kan fortælle dem, hvor mange der har fået, og jeg kan fortælle dem om Brøndby og FCK, hvis nogen skulle være interesseret i det. OB er ikke den klub i Danmark, der har flest karantæner, men vi er heller ikke den, der har mindst. Sådan en klub som Esbjerg, der måske ikke har helt så stor en fanskare, har tæt på samme antal karantæner, som vi har.

– Jeg kan selvfølgelig tage nogle af de erfaringer med videre, som vi får nu. Hvor hårdt man mener, Fyns Politi har slået ned på det, kan man tage med videre, når hooliganregisteret bliver evalueret med DBU, Divisionsforeningen og rigspolitiet. På den måde kan jeg tage min erfaring med, og de spørgsmål jeg får her fra Odense.

Du sagde, at man kunne tage det med videre, hvis man mente, at OB havde mange mandagskampe. Så hvis vi bruger det eksempel, hvor meget vil eksempelvis Viasat så lytte til, hvad DFF siger?

– Viasat som sådan er egentlig ikke dem, der decideret lægger grundlaget for, hvilke kampe der spilles hvornår. De har nogle ønsker, men både politiet og klubberne indgiver nogle ønsker, ligesom TV-stationerne også gør. Ud fra det skal man prøve at ramme alle, så hvis man i Odense f.eks. har et jubilæum, og man tænker, at den weekend og spillerunde vil vi gerne spille på hjemmebane, fordi vi gerne vil markere, at vi bliver 130, eller byen bliver 1000 år, så kan man indgive ønske til divisionsforeningen.

– De lytter selvfølgelig, for det er jo ingen hemmelighed, at tilskuertallene i Superligaen er nedadgående. Desværre kan man så sige, at Viasat lægger nogle penge i klubberne TV-mæssigt, som jo gør, at nogle klubber kan have svært ved at sige nej til de krav, de kommer med som TV-station. Når man sidder i DFF, bliver man spurgt, om man vil komme med sit besyv, og jeg tror også, man bliver taget med på råd.

– Ved sidste seminar snakkede vi lidt omkring, om det kunne passe, at FC Nordsjælland skulle til Aalborg en mandag, eller OB skulle det for den sags skyld. Der blev snakket om at prøve at få det til at passe lidt bedre ind geografisk, så man også gjorde oplevelsen på stadion bedre.

Hvad tænker man fra DFF’s side om, hvordan man får flere tilskuere på stadion?

– Det er jo helt klart det med at gøre stadionoplevelsen bedre. Det skal være interessant for et udebanehold at tage hele vejen gennem Danmark for at følge sit hold. Man skal føle, man bliver mødt positivt, og at man ikke skal stå og slås med vagterne om, hvilke flag man må tage med ind, men at der ligger nogle retningslinjer for, hvilke flag der må medbringes, og hvilke der skal søges for, og hvornår der skal søges. Man skal vide det præcist, så man gør det nemt for udebanefansene.

Ovre i FC Nordsjælland har de taget ‘Good Hosting’ til næste skridt. Der var bl.a. brunsviger og Odense Pilsner, da vi var på besøg derovre, og da Hobro var på besøg derovre senest, var det Mads Justesens pølser, der blev serveret. Er det noget, hvor man allerede nu ved, om det har givet pote?

– Man fornemmer, at det faktisk gør, at der er flere, der tænker, ‘Så må vi hellere tage turen’. Good Hosting blev lavet, fordi man oplevede rundt omkring, at der var nogle udebaneafsnit, der var rigtig dårlige i forhold til de forhold, hjemmefansene havde.

– Hver gang OB har været på Away, er der et link, hvor man kan gå ind og svare på, hvordan man blev modtaget, hvordan var oplevelsen i boderne, hvordan var nettet bag målet, hvordan var vagterne og alle de der ting. Det er DFF, der står for det, og resultaterne bliver samlet i sidste ende, og bliver taget med videre til Divisionsforeningen, og så evaluerer man sammen. Klubberne og fanklubberne er jo interesseret i at være i toppen af det her, så derfor har man gjort lidt mere ud af det i FC Nordsjælland. Når udeholdets fans tager afsted derfra, vil man gerne have nogle positive kommentarer i den her undersøgelse. Det er en måde at imødekomme fansene på, så man kan være højt på listen.

– Da vi var til seminar, blev OB også evalueret, og desværre er OB’s fans ikke ret gode til at gå ind og give deres besyv med i forhold til udebaneafsnittene. Vi er heller ikke det hold, der bliver evalueret mest af andre hold, der kommer på besøg. Vi lå faktisk så langt nede, at vi slet ikke var på listen. Jeg ville ønske, at folk ville gå ind og deltage i den undersøgelse, og den kommer til at ligge inde på De Stribedes Facebookside. Så gå ind og deltag, så vi kan få markeret vores oplevelser rundt omkring i landet, når vi rejser rundt.

Ved du, om man gør noget aktivt i OB for at gøre det lidt mere attraktivt for udeholdets fans?

– Jeg ved, at man i OB har en modtagerperson, som tager imod udeholdets fans. Det er en person, som OB har udvalgt. I andre klubber har man valgt på skift, at det er en fra fanklubben, der står, og tager imod, for fanklubberne imellem lærer hinanden at kende, når man nu deltager i den her fodboldturnering og i seminaret. Jeg synes personligt, det er rart at komme til et afsnit, hvor der står et velkendt ansigt. Sådan er det ikke helt i OB. Der står den samme vagt hver gang, men det er jo ikke en af os fra fanklubben, der tager imod.

– Jeg ved, at da FC Nordsjælland var på besøg, serverede man brunsviger, og det fik gode ‘thumbs up’ af Nordsjællands fans, og jeg fik endda en sms under kampen om, at det var en godkendt brunsviger.

Selvom Diana lægger bestyrelsesarbejdet i De Stribede på hylden, kan hun helt sikkert ikke holde sig helt væk fra fanscenen i Odense, hvor hun stadig kommer til at deltage i tifoarbejdet og det stemningsskabende arbejde. Hun har da også lige et sidste opråb.

– Folk må gerne melde sig ind i De Stribede, så vi kan være med i det her Fair Fans Cup, og hvad der ellers er af arrangementer på kryds og tværs af fanklubberne. Man får et helt andet indblik i, hvordan det foregår rundt omkring i landet. Man får nogle rigtig gode input, som man kan tage med videre i arbejdet her i den lokale fanklub.

 

63 Replies to “– En masse spændende arbejde i DFF”

 1. buy stomach pain drugs

  Thanks for your ideas. One thing I have noticed is that banks and financial institutions know the spending habits of consumers and understand that most people max out their credit cards around the holidays. They wisely take advantage of this fact and start flooding your inbox and snail-mail box with hundreds of 0 APR credit card offers soon after the holiday season ends. Knowing that if you are like 98% of the American public, you’ll jump at the chance to consolidate credit card debt and transfer balances to 0 APR credit cards. aaaaaaa https://stomachmedi.com – buy stomach pain drugs

 2. hair loss treatment drugs

  Thanks for your information on this blog. Just one thing I would wish to say is that often purchasing electronic products items in the Internet is not new. The fact is, in the past decades alone, the marketplace for online electronic products has grown a great deal. Today, you can get practically any specific electronic unit and tools on the Internet, which include cameras plus camcorders to computer spare parts and video games consoles. https://hairlossbimedi.com – hair loss treatment drugs

 3. best psoriasis with least side effects

  Today, considering the fast life-style that everyone leads, credit cards have a big demand throughout the economy. Persons throughout every area of life are using the credit card and people who aren’t using the credit cards have made up their minds to apply for even one. Thanks for revealing your ideas about credit cards. https://psoriasismedi.com best psoriasis with least side effects

 4. buy hypertension medications

  Today, with all the fast life style that everyone is having, credit cards have a big demand throughout the economy. Persons coming from every area of life are using credit card and people who aren’t using the credit cards have made up their minds to apply for even one. Thanks for expressing your ideas about credit cards. https://hypertensionmedi.com buy hypertension medications

 5. multiple sclerosis definition

  Today, taking into consideration the fast way of living that everyone is having, credit cards get this amazing demand throughout the market. Persons out of every discipline are using credit card and people who not using the credit card have made arrangements to apply for one in particular. Thanks for giving your ideas in credit cards. https://multiplesclerosismed.com multiple sclerosis definition

 6. best medicine for osteoporosis

  I mastered more new stuff on this fat reduction issue. Just one issue is a good nutrition is tremendously vital if dieting. A big reduction in bad foods, sugary ingredients, fried foods, sweet foods, pork, and white colored flour products can be necessary. Retaining wastes bloodsuckers, and wastes may prevent desired goals for shedding fat. While a number of drugs quickly solve the condition, the terrible side effects will not be worth it, and in addition they never supply more than a short-lived solution. This can be a known indisputable fact that 95% of fad diet plans fail. Many thanks sharing your notions on this web site. https://osteoporosismedi.com best medicine for osteoporosis

 7. best osteoporosis treatment

  I acquired more new stuff on this losing weight issue. Just one issue is a good nutrition is vital if dieting. A big reduction in bad foods, sugary foodstuff, fried foods, sweet foods, pork, and white colored flour products may perhaps be necessary. Retaining wastes harmful bacteria, and contaminants may prevent aims for losing belly fat. While specified drugs momentarily solve the matter, the bad side effects are usually not worth it, they usually never give more than a short lived solution. It can be a known incontrovertible fact that 95% of fad diet plans fail. Many thanks sharing your notions on this site. https://osteoporosismedi.com best osteoporosis treatment

 8. termometr lekarski

  Dzięki za sugestii dotyczących naprawy kredytu na temat tego konkretnego sieci -teren. Rzeczy i chciałbym zaoferować jako rada ludziom oznacza zwykle zrezygnować z tej mentalności że w tym momencie i rozwidź później. as be a as be a} społeczeństwo {my|my wszyscy|my wszyscy|wielu z nas|większość z nas|większość ludzi} ma tendencję do {robienia tego|robienia tamtego|próbowania tego|zdarzyć się|powtórz to} dla wielu {rzeczy|problemów|czynników}. Obejmuje to {wakacje|wakacje|wypady|wyjazdy wakacyjne|wycieczki|rodzinne wakacje}, meble, {i|jak również|a także|wraz z|oprócz|plus} przedmiotów {chcemy|chcielibyśmy|życzymy|chcielibyśmy|naprawdę chcielibyśmy to mieć}. Jednak {musisz|musisz|powinieneś|powinieneś chcieć|wskazane jest, aby|musisz} oddzielić {swoje|swoje|to|twoje obecne|swoje|osoby} chcą {od wszystkich|z potrzeb|z}. {Kiedy jesteś|Kiedy jesteś|Kiedy jesteś|Jeśli jesteś|Tak długo, jak jesteś|Kiedy} pracujesz, aby {poprawić swój kredyt|poprawić swoją zdolność kredytową|zwiększyć swój kredyt|zwiększyć swój kredyt|podnieś swój ranking kredytowy|popraw swój kredyt} wynik {musisz zrobić|zrobić|faktycznie potrzebujesz|naprawdę musisz} dokonać kilku {poświęceń|kompromisów}. Na przykład {możesz|możesz|możesz|możesz|będziesz mógł|| możesz|prawdopodobnie możesz} robić zakupy online {aby zaoszczędzić pieniądze|aby zaoszczędzić pieniądze|aby zaoszczędzić} lub {możesz przejść do|może się zwrócić|może odwiedzić|może obejrzeć|może sprawdzić|może kliknąć} używane {sklepy|sklepy|detaliści|sprzedawcy|punkty sprzedaży|dostawcy} zamiast {drogie|drogie|drogie|drogie|drogie|drogich} domów towarowych {dla|w odniesieniu do|dotyczących|odnoszących się do|przeznaczonych dla|do zdobycia} odzieży {termometr bezdotykowy|termometry bezdotykowe|termometry bezdotykowe ranking|termometr do czoła|termometry do czoła|termometr bezkontaktowy|termometry bezkontaktowe|termometr koronawirus|termometr|termometr na podczerwień|termometry na podczerwień|termometr lekarski|termometry lekarskie|szybki termometr medyczny|szybkie termometry medyczne}.

 9. termometry do czoła

  Dzięki za wskazówek dotyczących naprawy kredytu na temat tego blogu. Rzeczy i chciałbym rada ludziom byłoby, aby zrezygnować z rzeczywistej mentalności że będą teraz i wypłać później. Like a as be a} społeczeństwo {my|my wszyscy|my wszyscy|wielu z nas|większość z nas|większość ludzi} ma tendencję do {robienia tego|robienia tamtego|próbowania tego|zdarzyć się|powtórz to} dla wielu {rzeczy|problemów|czynników}. Obejmuje to {wakacje|wakacje|wypady|wyjazdy wakacyjne|wycieczki|rodzinne wakacje}, meble, {i|jak również|a także|wraz z|oprócz|plus} przedmiotów {chcemy|chcielibyśmy|życzymy|chcielibyśmy|naprawdę chcielibyśmy to mieć}. Jednak {musisz|musisz|powinieneś|powinieneś chcieć|wskazane jest, aby|musisz} oddzielić {swoje|swoje|to|twoje obecne|swoje|osoby} chcą {od wszystkich|z potrzeb|z}. {Kiedy jesteś|Kiedy jesteś|Kiedy jesteś|Jeśli jesteś|Tak długo, jak jesteś|Kiedy} pracujesz, aby {poprawić swój kredyt|poprawić swoją zdolność kredytową|zwiększyć swój kredyt|zwiększyć swój kredyt|podnieś swój ranking kredytowy|popraw swój kredyt} wynik {musisz zrobić|zrobić|faktycznie potrzebujesz|naprawdę musisz} dokonać kilku {poświęceń|kompromisów}. Na przykład {możesz|możesz|możesz|możesz|będziesz mógł|| możesz|prawdopodobnie możesz} robić zakupy online {aby zaoszczędzić pieniądze|aby zaoszczędzić pieniądze|aby zaoszczędzić} lub {możesz przejść do|może się zwrócić|może odwiedzić|może obejrzeć|może sprawdzić|może kliknąć} używane {sklepy|sklepy|detaliści|sprzedawcy|punkty sprzedaży|dostawcy} zamiast {drogie|drogie|drogie|drogie|drogie|drogich} domów towarowych {dla|w odniesieniu do|dotyczących|odnoszących się do|przeznaczonych dla|do zdobycia} odzieży {termometr bezdotykowy|termometry bezdotykowe|termometry bezdotykowe ranking|termometr do czoła|termometry do czoła|termometr bezkontaktowy|termometry bezkontaktowe|termometr koronawirus|termometr|termometr na podczerwień|termometry na podczerwień|termometr lekarski|termometry lekarskie|szybki termometr medyczny|szybkie termometry medyczne}.

 10. strzykawka trzyczęściowe tuberkulinowa

  Dzięki za przydatnych informacji na temat naprawy kredytu na temat twojego sieci -teren. To, co chciałbym zaoferować jako rada ludziom będzie zrezygnować z a mentalności kupią w tej chwili i spłać później. as be a as be a} społeczeństwo {my|my wszyscy|my wszyscy|wielu z nas|większość z nas|większość ludzi} ma tendencję do {robienia tego|robienia tamtego|próbowania tego|zdarzyć się|powtórz to} dla wielu {rzeczy|problemów|czynników}. Obejmuje to {wakacje|wakacje|wypady|wyjazdy wakacyjne|wycieczki|rodzinne wakacje}, meble, {i|jak również|a także|wraz z|oprócz|plus} przedmiotów {chcemy|chcielibyśmy|życzymy|chcielibyśmy|naprawdę chcielibyśmy to mieć}. Jednak {musisz|musisz|powinieneś|powinieneś chcieć|wskazane jest, aby|musisz} oddzielić {swoje|swoje|to|twoje obecne|swoje|osoby} chcą {od wszystkich|z potrzeb|z}. {Kiedy jesteś|Kiedy jesteś|Kiedy jesteś|Jeśli jesteś|Tak długo, jak jesteś|Kiedy} pracujesz, aby {poprawić swój kredyt|poprawić swoją zdolność kredytową|zwiększyć swój kredyt|zwiększyć swój kredyt|podnieś swój ranking kredytowy|popraw swój kredyt} wynik {musisz zrobić|zrobić|faktycznie potrzebujesz|naprawdę musisz} dokonać kilku {poświęceń|kompromisów}. Na przykład {możesz|możesz|możesz|możesz|będziesz mógł|| możesz|prawdopodobnie możesz} robić zakupy online {aby zaoszczędzić pieniądze|aby zaoszczędzić pieniądze|aby zaoszczędzić} lub {możesz przejść do|może się zwrócić|może odwiedzić|może obejrzeć|może sprawdzić|może kliknąć} używane {sklepy|sklepy|detaliści|sprzedawcy|punkty sprzedaży|dostawcy} zamiast {drogie|drogie|drogie|drogie|drogie|drogich} domów towarowych {dla|w odniesieniu do|dotyczących|odnoszących się do|przeznaczonych dla|do zdobycia} odzieży {strzykawki insulinowe 1ml|strzykawki tuberkulinowe|strzykawki|strzykawka|strzykawki insulinowe|strzykawki do insuliny|strzykawki trzyczęściowe tuberkulinowe|strzykawka tuberkulinowa|strzykawka insulinowa|strzykawka do insuliny|strzykawka trzyczęściowe tuberkulinowa} {strzykawki insulinowe 1ml|strzykawki tuberkulinowe|strzykawki|strzykawka|strzykawki insulinowe|strzykawki do insuliny|strzykawki trzyczęściowe tuberkulinowe|strzykawka tuberkulinowa|strzykawka insulinowa|strzykawka do insuliny|strzykawka trzyczęściowe tuberkulinowa}.

 11. freedatingsiteall.com

  I am not ѕure wherе youu are gettіng yoᥙ info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more ᧐r understanding
  more. Thanks for excellent inf᧐rfmation I ѡas looking foor this info for my mission.

  Feell ree to srf to my blog – free online dating sites (freedatingsiteall.com)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *